© Copyright 2017 centrs.eu
Bildes autors: Valdis Skudre

Juridiskie pakalpojumi Pakalpojumu klāsts

Zvērinātu advokātu birojs Centrs sniedz konsultācijas, nodrošina fizisku un juridisku personu pārstāvību visu instanču tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī ārpustiesas procedūrās. Zvērinātu advokātu birojs Centrs sagatavo jebkura veida juridiskos dokumentus.

Komerctiesības

Līgumu slēgšana. Sabiedrības un kapitālsabiedrības dibināšana, reorganizācija un darbības izbeigšana (likvidācija). Pamatkapitāla palielināšanas un samazināšana. Valdes un padomes locekļu, prokūristu iecelšana un atcelšana. Valdes locekļu atbildība.

Civiltiesības

Saistību tiesības.
Visu veidu līgumi un ar tiem saistīto problēmu risinājumi.
Zaudējumu piedziņa (parādu piedziņa).
Zemes nomas (zemes piespiedu nomas) tiesiskās attiecības. Delikti (kāds appludinājis Jūsu dzīvokli, Jūsu automašīnai uzkritusi ceļazīme u.tml.).
Lietu tiesības.
Īpašuma prasības. Servitūti. Ķīlas. Apbūves tiesības.
Ģimenes tiesības.
Laulāto personiskās un mantiskās tiesības. Vecāku un bērnu tiesiskās attiecības. Laulības šķiršana un mantas dalīšana.
Mantojuma tiesības.
Kā nodrošināt, lai mantojumu saņem tie, kam vēlaties to atstāt. Mantojuma pieņemšana

Maksātnespējas procesi (fiziskās un juridiskās personas, TAP, ĀTAP)

Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas pieteikuma sagatavošana un iesniegšana.
Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna sagatavošana.
Tiesiskā aizsardzības procesa pasākuma plāna sagatavošana.
Tiesiskā un ārpustiesas tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumu un tiesību īstenošanas nodrošināšana.
Maksātnespējas procesa monitorings.

Sūdzības iepirkumu uzraudzības birojam

Sūdzību iesniegšana iepirkumu uzraudzību birojam par valsts un pašvaldību izsludinātajiem publiskajiem iepirkumiem.
Publisko iepirkumu nolikuma prasību un/vai rezultātu apstrīdēšana.

Patērētāju aizsardzības tiesības

Kā panākt, lai pārdevējs vai ražotājs atmaksā naudu par nekvalitatīvu preci vai apmaina to pret citu.

Dzīvokļu tiesības. Dzīvojamo telpu īres tiesības

Vai īrnieks vai izīrētājs var uzteikt līgumu pirms termiņa. Kādos gadījumos izīrētājs var neatmaksāt drošības naudu.

Administratīvo pārkāpumu tiesības

Kur vērsties cilvēkam, kuram uzlikts administratīvais sods.
Ko darīt, ja kaimiņu suņu rejas un gaudošana traucē mieru dienu un nakti.
Kā cīnīties pret trokšņotājiem, apkārtnes piegružotājiem, smēķētājiem.

Administratīvās tiesības un administratīvais process

Pašvaldība pieprasa maksāt nekustamā īpašuma nodokli par citai personai piederošu īpašumu.
Būvvaldes neizsniedz būvatļauju.
Iestāde neatbild uz iesniegumu.
Publiskā iepirkuma konkursa nolikumā ietvertas nepamatotas prasības.
Valsts ieņēmumu dienests uzrēķinājis nodokļu parādu.

Krimināltiesības un kriminālprocess

Cietušo pārstāvība.
Materiālā zaudējuma un morālā kaitējuma pieteikuma sagatavošana.
Aizstāvība personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību.

Konstitucionālās tiesības un cilvēktiesības

Pieteikumi un konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai. Sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Atzinumi par tiesību piemērošanas jautājumiem.
Iepriekš norādītais pakalpojumu apjoms ir daļa no kopējiem biroja piedāvātajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Darba tiesības

Ko darīt, ja saņemts darba devēja vai darbinieka uzteikums, darba devējs palicis darbiniekam parādā vai noticis negadījums darbā.

Banku tiesības